Id-kontroll och Mikrochipmärkning

 • Jag är av Svenska Hästavelsförbundet (SH) godkänd id-kontrollant efter genomgången färggenetikkkurs i Upplands Väsby 29 april 2001. Innehar SH:s id-kontrollantstämpel.
 • Jag är av Jordbruksverket godkänd mikrochipmärkare efter genomgången kurs på ridskolan Strömsholm, Kolbäck 2 april 2002.
 • Jag är av Svensk Travsport (ST) certifierad id-kontrollant efter genomgången kurs på Solvalla, Stockholm 10 december 2002. Innehar ST:s id-kontrollantstämpel.
 • Jag gick Svenska Hästavelsförbundets repetitions- och fortbildningskurs för id-kontrollanter på ridskolan Strömsholm, Kolbäck 21 maj 2013.
 • Jag har med godkänt resultat genomgått kurs i identifiering för grundregistrering av svenska travhästar på Solvalla, Stockholm 3 juli 2013. 
 • Jag gick Svensk Travsports fortbildningskurser för identifierare av travhästar på Infra City, Upplands Väsby 27 maj 2016 och 26 september 2019.
 • Jag får i Sverige id-kontrollera och mikrochipmärka hästdjur oavsett ras.

Hästpass

Enligt EU:s regler ska häst som transporteras inom ett EU-land (inklusive Sverige ) och Norge, åtföljas av ett hästpass. EU beslöt redan 22 september 1999 att alla hästar skulle förses med pass där ägare, hästens identitetsnummer, härstamning, ras samt vaccinationer, laboratorieundersökningar, behandlingar m.m. framgår. I passet ska även finnas ett konturdiagram/signalementsbeskrivning av hästens färg, tecken och virvlar. Bakgrunden till beslutet om hästpass för alla hästar är dels livsmedelskedjan - kött från djur som fått vissa medicinska behandlingar får inte komma in i livsmedelskedjan - dels att alla hästar måste ha en officiell identitet och vara möjlig att spåra vid exempelvis utbrott av smittsam sjukdom. 

Sedan 1 januari 2006 är det lag på att ha pass till sin häst/ponny och det är du som hästägare som är skyldig att följa lagen. Sedan 1 januari 2016 skall hästar som befinner sig mer än 90 dygn i ett EU-land tilläggsregistreras och signalementskontrolleras i detsamma. Ett fåtal undantag finns till den senare regeln. En signalementsbeskrivning skall utföras av godkänd id-kontrollant (alternativt veterinär) som sedan ingår i registreringshandlingen. Alla föl (nyregistreringar) som föds skall dessutom mikrochipmärkas. Signalementsbeskrivningen utförs med fördel hemma i lugn och ro hos hästägaren men erbjuds ibland i samband med utställning och andra hästevenemang. Id-kontrollanten ritar i ett konturdiagram som hästägaren sedan skickar till respektive rasförening tillsammans med betäckningsrapporten/betäckningsbevis eller dylikt. Kostnaden för hästpass skiljer sig mycket åt mellan rasföreningarna. Kontakt din rasförening före du kontaktar id-kontrollanten för att kontrollera vilka uppgifter och dokument som krävs vid en passansökan för just din häst/ponny. Jag hjälper dig gärna om du har frågor.

Vad kostar en id-kontroll utförd av mig?

 • Id-kontroll inklusive signalementsbeskrivning och avläsning av ev. mikrochip kostar 350 kr för varje häst/ponny. Behöver du ett hårprov för ev. DNA-analys ingår det.
 • Enbart avläsning av mikrochip och hårprov för ev. DNA-analys kostar 100 kr för varje häst/ponny.
 • Milersättning 30 kr tur och retur tillkommer.
 • Ersättning 100 kr tur och retur för färjekostnad Ekerö-Slagsta tillkommer vid id-kontroll söder om Stockholm.
 • För id-kontroll utförd på utställning, premiering eller liknande där jag redan befinner mig utgår ingen milersättning.
 • Priserna är inklusive moms. Jag är godkänd för F-skatt och har försäkring. 
 • Betalning sker med kontanter, faktura eller Swish.

Mikrochipmärkning

Fr. o. m. 1 juli 2009 krävs att alla nyregistrerade hästar och ponnyer oavsett ras mikrochipmärks. Mikrochipmärkning innebär även en stor trygghet för dig om du skulle råka ut för att hästen blir stulen. Avläsning av mikrochipet avslöjar direkt att det är just din häst om du/polisen skulle hitta den.

Fr. o. m. 1 januari 2006 måste alla ponner som skall få sitt sista obligatoriska mätintyg (slutmätas) och alla ponnyer som tävlar på inbjudningstävlingar eller högre vara mikrochipmärkta. 

OBS! Det är 96 timmar (4 dygn) karenstid för tävling när man injicerat mikrochip i hästen/ponnyn!

Bakgrunden till behovet av mikrochipmärkning:

 • att minska okända härstamningar, okända djur (utan känd bakgrund och ålder)
 • minska risken för förväxlingar
 • ökad trygghet för hästköparen
 • att kunna bevisa identiteten.

Dilemmat med andra märkningssystem:

 • brännmärkning är förbjudet i Sverige
 • konturdiagram kan vara ofullständigt
 • blodtypning/DNA (nackdelar är bl. a. kostnaden och att det är tidskrävande)
 • frysmärkning är oftast lätt avläsbar, men vita siffror kan vara svårt att se på ljusa hästar och ibland kan det utföras "dåliga" frysmärkningar
 • tatuering i underläppen är svår att avläsa.

Chipmärkning har flest fördelar:

 • ett enkelt och smidigt system, det syns inte, ger en säker identitet och det är svårt att byta ut ett mikrochip.

Mikrochipet injiceras i övre delen av halsmuskulaturen på halsens vänstra sida, mitt på halva halsens längd en handsbredd under mankammen. Mikrochipet kapslar in sig och vandrar ej i kroppen. Före mikrochipmärkningen görs en kontroll av hästens identitet mot betäckningsbevis, registreringsbevis eller hästpass. Om inte hästen redan har ett hästpass fyller mikrochipmärkaren i en signalementsbeskrivning. Tagel med hårrötter från man/svans tas i samband med mikrochipmärkningen som sedan skickas tillsammans med hästens övriga handlingar till rasföreningens registrator.

Mikrochipet jag använder är DATAMARS Slim Microchip T-SL. På www.datamars.com hittar du mer information. Mikrochipet stöder ISO Standard 11784 och 11785, ett system som verkar i hela Europa. Mikrochipet är passivt, dör aldrig och går ej att programmera om. Det är inte något Thermochip! Varje mikrochip har en kod på 15 siffror. De första sex siffrorna i kodet är DATAMars-information och landskoden, efterföljande nio siffror är mikrochipets unika nummer.

Vad behövs från hästägaren vid mikrochipmärkning?

 • Hästen (föl skall signalementskontrolleras vid modern sida - alltså måste stoet vara med i dessa fall)
 • Betäckningsbevis/registreringsbevis/hästpass (ett av alternativen) i original. Gärna även hästägarbevis.
 • Lämplig person att hålla i hästen. Vid mikrochipmärkning av föl gärna två personer, en till fölet och en till modern. Jag vill att fölet ska vara så pass hanterad att den kan hållas i grimma och grimskaft och acceptera att bli berörd över hela kroppen. Jag vill helst inte att mitt besök, med stick i halsen och ryckning av hårstrån, ska vara bland fölets första mänskliga kontakter.
 • Lämplig lugn miljö inomhus att märka hästen.
 • Hästen skall när jag anländer till platsen vara infångad, ren och torr oavsett årstid!

Komplikationer vid mikrochipmärkning?

 • Det är mycket ovanligt med komplikationer.
 • En lokal svullnad (inflammation) runt injektionsplatsen är den vanligaste komplikationen vid intramuskulär injektion. Denna kan bli öm och varm. Försvinner normalt efter ett par dagar.
 • Infektion, svullnaden försvinner ej utan ökar i storlek, ömheten tilltar. Hästen kan få svårt att sänka huvudet för att äta, feber, hängighet. Kan leda till en böld som till slut spricker, eller en diffust utspridd infektion utan avgränsning (flegmon). Måste behandlas av veterinär, kräver oftast operation.

Vad kostar en mikrochipmärkning utförd av mig?

 • Mikrochipmärkning inklusive signalementsbeskrivning och insamlande av tagelprov kostar 700 kr för varje häst/ponny.
 • Avbruten mikrochipmärkning p. g. a. hittat mikrochip, ohanterbar häst etc. kostar 200 kr för varje häst/ponny. 
 • Enbart avläsning av mikrochip och hårprov för ev. DNA-analys kostar 100 kr för varje häst/ponny.
 • Milersättning 30 kr tur och retur tillkommer.
 • Ersättning 100 kr tur och retur för färjekostnad Ekerö-Slagsta tillkommer vid id-kontroll söder om Stockholm.
 • För mikrochipmärkning utförd på utställning, premiering eller liknande där jag redan befinner mig utgår ingen milersättning.
 • Priserna är inklusive moms. Jag är godkänd för F-skatt och har försäkring.
 • Betalning sker med kontanter, faktura eller Swish.

Behöver du använda mina tjänster?

Kontakta mig på zaba@telia.com eller ring 0707-689 333. 

Vänligen lämna meddelande om jag inte svarar så ringer jag upp!

Mikrochipet är inkapslat i vit plast, ca. 2 x 11 mm "stort" och ligger på streckkoderna i den runda chipavläsarapparaten till vänster i bild.